Wizyta urbanisty przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

2019-04-21T01:06:15+02:00

Po złożeniu wniosku o warunki zabudowy, urbanista pracujący na zlecenie gminy przyjdzie na wizję lokalną, żeby przeanalizować (pomierzyć) otaczające twoją działkę budynki. Siłą rzeczy zajrzy również na twoją działkę. Jeżeli z jakichś powodów już realizujesz inwestycję, której zakres mieści się we wniosku o decyzję warunkach zabudowy (co nie powinno mieć miejsca), to urbanista zawiadomi [...]