Project Description

Projekt budynku miekszalnego jednorodzinnego dla Inwestora prywatnego w Koszalinie. Projekt budynku powstał w naszej pracowni, w 2009r. Wyzwaniem podczas projektowania była duża powierzchnia parteru i wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strome dachy z dopuszczeniem dachów płaskich na powierzchni nie większej niż 50%). Powierzchnia parteru zajmuje ok. 380m2, dzięki podziale budynku na kilka brył, przekrytych dachami stożkowymi połączonymi stropodachem, całość zachowała wyważone proporcje. Powtarzającym się motywem w elewacji budynku, jest wydłużony prostokąt, użyty jako kominek, który jest jednocześnie słupem żelbetowym podpierającym konstrukcję w miejscu loggi. Podobne rozwiązanie zostało użyte przez nas w słupie podpierającym zadaszenie nad częścią wejściową

Autor projektu budynku: Archibaltic Bartosz Krawiec

Współpraca przy elewacjach budynku, projekt wnętrz: Nowapracownia Waldemara Waszkiewicza z Koszalina

Zdjęcia: Studio Prototypownia