Project Description

Projekt hali w konstrukcji stalowej, do produkcji opakowan foliowych dla branży spożywczej z niezbędną infrastrukturą techniczną. Halę podzielono na trzy części – biurowo-socjalną, produkcyjną i magazynową. Poszczególne części łączy wspólny trakt komunikacyjny stanowiący śluzę dla części w której produkuje się opakowania foliowe. Droga wewnętrzna została przewidziana jako pożarowa, mogąca w przyszłości obsłużyć kolejne etapy rozbudowy hali. Konstrukcja hali pokryta płytami warstwowymi. W ramach projektu przewidziano rezerwę na pompownię pożarową, do utrzymywania ciśnienia w hydrantach wewnętrznych.

Powierzchnia użytkowa obiektu: 600m2.

Lokalizacja: Podstrefa Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (w okolicach międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad, drogi krajowej nr 11  Koszalin- Poznanń,  drogi ekspresowej S6).

POBIERZ PROJEKT (tylko dla klientów posiadających hasło dostępu)