Project Description

Projekt budynku handlowo-produkcyjno-usługowego, dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 395m2.

Wyzwaniem podczas projektowaia bydunku była konieczność zachowania drzew wzdłuż elwacji frontowej i przyległa zabudowa.

Poszczególne części budynku zostały nadwieszone, tak aby zachować przejścia pomiędzy budynkami od strony zaplecza.