Project Description

Galeria na piętrze łączy służy jako dojście do lokali na piętrze. Lokale na parterze i piętrze mają osobne wejścia i funkcjonują niezależnie. W ramach projektu opracowaliśmy kompleksowy projekt budowlano-wykonawczy – pełnobranżowy (architektura, instalacje sanitarne, elektryczne, konstrukcja) wraz z uzyskaniem warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. Inwestor-prywatny.