Project Description

Przebudowa parteru budynku w kamienicy przy ul. Jana z Kolna 7 w Koszalinie z lokalu handlowego na lokal gastronomiczny. Lokal objęty projektem został kompletnie przebudowany. Projekt objął wzmocnienie stropów,  zabezpieczenia przeciwpożarowe, montaż systemu wenylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, technologię kuchni, przebudowę wnętrza pod nową funkcję. W ramach zadania projektowego, stosowaliśmy rozwiązania i materiały, których celem było uwydatnienie naturalnych materiałów i konstrukcji budynku. Dzięki wzajemnej współpracy powstało wyjątkowe miejsce w którym Inwestor zrealizował swoją wizję wnętrza.