Project Description

wnętrza spa dla Inwestora z sektora publicznego – Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim, w zakresie pełnobranżowym. Projekt dotyczył inwentaryzacji obiektu, projektu koncepcyjnego wnętrza i funkcji, Program Funkcjonalno Użytkowy, Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót, kosztorysy, przedmiary.