Project Description

Kompleksowy projekt aranżacji wnętrz obejmujący swym zakresem:

  • dobór materiałów na posadzki z uwzględnieniem antypoślizgowości,
  • dobór okładzin podłogowych i ściennych,
  • dobór okładzin basenowych
  • projekty  mebli,
  • projekt oświetlenia,
  • dobór urządzeń elektrycznych,
  • biały montaż,
  • nadzory na budowie,
  • weryfikacja ilościowa zamawianych materiałów