Project Description

Dobudowa zespołu wind zewnętrznych wraz z elementami systemu nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wysokim (W) –  dla całego budynku Sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu. Pozornie prosta dobudowa wymagała zastosowania wielu skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjny tj. płyty fundamentowej zespolonej z palami żelbetowymi, łączenia projektowanych i istniejących stropów taśmami stalowymi (płaskownikami) na całą głębokość budynku (ok. 14m). Opracowanie elementów systemu nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu w oparciu o inwentaryzację wszystkich dróg ewakuacyjnych w obiekcie. Należało również przeanalizować cały budynek pod kątem możliwości lokalizacji kanałów, klap i transferów, jednostek napowietrzających w obiekcie, którego powierzchnia użytkowa wynosi blisko 13 tyś. m2 !. Takiego  systemu wentylacji nie posiada były gmach TVP w Szczecinie, który z tego powodu nie mógł być dalej użytkowany.